top of page

א-ב   ג-ד   ה-ו   ז-ח   ט-י   כ-ל   מ-נ   ס-ע   פ-צ   ק-ר   ש-ת

מילון הזוגיות

ייחודו של מילון זה שהוא מתמקד ביחסים בין בני זוג על כל נגזרותיהן. החל משלב ההתאהבות וכלה בשלב "אהבה מודעת". בזמן זה הזוג עובר תחנות שונות המעמידות את יחסיו בפני שינויים ונוצרות מהמורות שעליו לעבור. הזוג במעברים אלו עובר שינויים אישיים, זוגיים, משפחתיים וחברתיים המביאים אותו לטלטלות המעמידים את יחסיו במבחן, מאחר שמה שהיה נכון עד כה, לא נכון להמשך היחסים. אך לא כל הזוגות צולחים קשיים אלו וחלקם מסיימים את הקשר. 

מילון זה מציג את המושגים השונים המלווים את הזוג לאורך יחסיהם. הוא מציג את הגישות והתיאוריות השונות העומדות מאחורי מערכות יחסים וכן מציע דרכים כיצד ניתן להזין ולשפר את היחסים כדי להעלותם על דרך המלך.

מי שרוצה לקרוא ביתר פירוט על המושגים המוצגים במילון זה, מוזמן לעיין במאמרים שכתבתי, ובעתיד יהיה ניתן לקרוא בספר שאפרסם.

* הערה: המונחים במילון מנוסחים בלשון זכר לצורך נוחות, אך הם רלוונטיים לשני המינים.

bottom of page