top of page
pic03.jpg

הדרכת הורים

הורות היא לא עניין פשוט, וגידול ילדים אינו נלמד במוסדות הלימוד או מגיע עם הוראות הפעלה. כל אחד מעוניין להיות הורה "טוב דיו" עבור ילדיו, ולהבטיח להם אושר ומימוש עצמי, אולם הורות מציבה מצבים מורכבים ולא-מוכרים, וההתמודדות עימם היא לעתים מאתגרת. 

הדרכת הורים היא תהליך ייעוצי, בו ההורים מונחים, כיצד לשפר את תפקודם, וכיצד  להתמודד עם האתגרים שמעמידה בפניהם ההורות במטרה להגיע למערכת יחסים תקינה ונעימה יותר עם ילדיהם.

אני מאמינה, כי ההורים  הם סוכני השינוי החשובים ביותר עבור הילדים, לכן תהליך ייעוצי זה נעשה דרך ההורים בגישה ממוקדת-שינוי בתהליך קצר מועד, שמטרתו נתינת כלים להורים ולילדים לשיפור היחסים ביניהם לשם יצירת מערך משפחתי מכיל ונעים יותר, הנותן מענה לצרכיהם ולרגשותיהם של הילדים והמשפחה.

מתי יש צורך בהדרכת הורים?

  • ליווי ותמיכה במצבי משבר ושינוי במערך המשפחתי, כגון גירושין, מוות או טראומה.

  • טיפול בבעיות התנהגות של הילדים, כגון התפרצויות זעם, אימפולסיביות ונטילת סיכונים.

  • לשיפור האווירה והתקשורת במשפחה, חיזוק יחסי הורים-ילדים או יחסי אחים.

  • להתמודדות יעילה של הורים מול מערכת החינוך וגיוסה לתמיכה בילד, כמו במצבים בהם הילד מסרב ללכת לבית הספר.

  • מתן מענה להורים בהתחבטויות שונות בגידול ילדיהם בשלבי חיים ובמצבי חיים שונים.

  • מתן כלים להקניית כישורים חברתיים במצבים כמו חרם, מריבות וסכסוכים בין חברים.

  • ליווי הורים בקונפליקט גבוה, כגון בעת גירושין, או בסכסוך מתמשך, על מנת לפעול לטובת הילד.

  • בעיתות שינוי בתא המשפחתי, כגון פירוק המשפחה הגרעינית ויצירת פרק ב' עבור אחד ההורים.

bottom of page