top of page

אהבה

הגדרות רבות לאהבה זוגית. אהבה שייכת לקבוצת רגשות חיוביים חזקים שאדם חש כלפי השני המאופיינת בדאגה, אכפתיות ורצון לקרבה. האהבה היא אינה מתנת אל, אלא השותפים לה צריכים לעמול  על מנת שתלבלב ולהשקיע רבות על מנת שתוכל להתאים עצמה לשינויים האישיים והזוגיים.

אהבה היא מושג מודרני שהתפתח רק במאה האחרונה. עד כה הייתה הפרדה בין  יחסי אהבה שנועדו להולדה והמשכיות  ובין יחסי תשוקה שנועדו לתענוגות והרפתקנות. ביחסי הזוגיות העכשוויים, זוגות רוצים למזג את שני המושגים הללו.

אהבה ותשוקה שניהם מתייחסים למצב רגשי  כלפי אדם אחר. בעוד האהבה מביאה את האדם להתמסר לשני עם מה שיש ברשותו לטווח ארוך למען ההמשכיות, הרי התשוקה נוטה להתפוגג עם הזמן והיא קצרת מועד. היא זקוקה לחידושים ולהרפתקאות ולהט. המוכר הוא האויב המר שלה, משום שהיא רוצה עוד ועוד ממה שאין לנו די ממנו.

אהבה רומנטית

זהו השלב התחלתי של הזוגיות, התחושה האופפת את בני הזוג כאילו הם מכירים זמן רב. הם נוטים לבלות אחד עם השני זמן רב ולא מרגישים איך הזמן חולף. הם רק רוצים להיות ביחד אחד עם השנייה כגוף אחד, הם מאוד דביקים ומסתגרים בעולם שלהם כך שאין להם צורך באחרים. התחושה היא כי מצאו את מה שתמיד רצו.

שלב אהבה מודעת

השלב השלישי של התפתחות האהבה, לשלב לזה יגיעו זוגות שצלחו את שלב מאבקי הכוח והצליחו לבנות משהו חדש. זוגות אלו יזכו לאהבה אמתית ומודעת.הוא מאופיין ביחסי ידידות ואכפתיותשמתאפיינים בקבלה של בן הזוג.

זוהי אהבה מציאותית, היא לא מבוססת על אשליות אלא על כבוד לצרכים ולרצונות של בן הזוג. על מחויבות להיות שם בשביל השני. ומתוך רצון לנתינה בלתי מותנית. יש כאן רצון לאהוב מישהו ללא תלות בדבר ומבלי להגיש חשבון על מה שעשינו. זהו השלב האמור ללוות את בני הזוג לכל אורך הזוגיות.

יחסים מונוגמיים

מצביעים על בלעדיות זוגית וויתור על יחסים עם אחרים.

יחסי אהבה שנאה

יחסי אהבה שנאה מאפיינים מערכת יחסים סוערת ודרמטית של זוג שאינו מסוגל להיפרד. על אף שרגשות אהבה ושנאה שונים זה מזה הם שזורים זו בזו מאחר ששניהם דורשים מושקעות רגשית חזקה ומעוררים רגשות עמוקים. שנאה מעוררת רגשות עוינים וכעס ומתעוררת בעקבות תחושת פגיעה עמוקה וחוסר הבנה של הצד השני. אהבה מעוררת רגשות נעימים ואופטימיים ומתעוררת בעקרבות קבלה, אמפטיה וכבוד מהצד השני. זוג החיי חיים אלו עשוי להתמכר למעגל קסמים זה המתחיל באופוריה שבו הכול תקין ממשיך למריבות ולוויכוחים וחוזר חלילה.

זוגות שחווים קשר מרעיל  זה, מוצאים עצמם "תקועים" במערכת יחסים קשה ומכאיבה. כל מריבה שלהם יוצרת אכזבה ופגיעה עד כדי רצון לפרידה כדי לשם קץ לסבל הנורא הזה. אולם הם לא ממשים רצון זה מפני שהפרידה עצמה נחווית כמסוכנת עבורם ובלתי אפשרית, בשל הפחד שהיא מעוררת. לכן הם נסוגים מרצון זה עד המריבה הבאה וכך ממשיך מעגל חייהם.

סוגים של אהבה

רוברט ג' סטרנברג טוען כי האהבה מכילה 3 מרכיבים: מחויבות, אינטימיות וחברות, אשר יוצרים סוגים שונים של אהבה.

שלושת המרכיבים של המשולש היוצרים את הסוגים של  האהבה:

1. הצלע הראשונה - אינטימיות - מתייחס למרכיב הרגשי - היא מידת הקרבה, הפרגון והאמפטיה כלפי בן הזוג, היכולת של הזוג להרגיש חברות המאפשרת פתיחות ביחסים בניהם ותורמת לתחושת הביחד.

2. הצלע השנייה - תשוקה - מרכיב הנעתי - עוצמת המשיכה הפיזית והמינית של בני הזוג האחד לשני.

3. הצלע השלישית - מחויבות - מרכיב הכרתי - היכולת להיות נאמנים ואחראיים לבן הזוג לאורך זמן, היא באה לידי ביטוי דווקא ברגעי משבר. לפי סטרנברג מרכיב זה הוא השומר על הזוגיות והינו החשוב ביותר.

לפי סטרנברג אהבה ממומשת וטובה נחשבת כאשר יש בקשר את כל שלושת המרכיבים: אינטימיות, מחויבות ותשוקה בצורה משביעת רצון.

שלב מאבקי הכוח

השלב השני בכל מערכת יחסים הוא שלב מאבקי כוח המלווה בכעס ובמיקוח. המשקפיים שצבעו והכל בוורד מתחלפות ומתחילים לראות את הפגמים בצד השני ואת התכונות השליליות בבן הזוג, האושר שגרמנו אחד לשני עבר הופך לשנאה, בן הזוג נתפס כמי שמונע אהבה. מצב זה יוצר מאבקים בין בני הזוג שבאים לידי ביטוי במריבות. התחושה המלווה כי אותו אדם שהערצנו הופך למקור אכזב. אט אט אותם תכונות שמשכו אותנו אצל בן זוגנו מתחילות להטריד, מה שראינו בעבר כתכונה חיובית הופך לשלילי.

אהבה חד צדדית

אהבה שחש צד אחד מבני הזוג ואילו השני אינו מחזיר לו בצורה זאת. אהבה זאת מכאיבה ומביאה לייסורים רבים. באהבה חד צדדית יש אחד שמאוד רוצה את הקשר ואילו השני לא מביע עניין ואף לא רוצה לקיים את הקשר.

במצבים של אהבה חד צדדית, האדם המאוהב, האהבה ממשיכה לקונן בו בצורה לא מציאותית. כי היא נשארת ברמה של משאלות ופנטזיות ואינה תלויה בשני. לכן יכולת ההתאוששות וההחלמה ממנה תלויה במרכיבים האישיותיים שלו.

"מונוגמיות חדשות"

קיום ריבוי של צורת חיים זוגית. מאחר שהזוגיות המודרנית אינה יכולה למלא את מלוא הצרכים של כל אחד מבני הזוג, כל זוג קובע את הייחודיות שלו, מה מותר ומה אסור לכלול בערכת היחסים. נוצר בן הזוג מעין חוזה בלתי כתוב שקובע מה ייכלל ביחסיהם, הזוג יכול להחליט שהזוגיות שלהם כלול אהבה, מחויבות רגשית וחברות, אך לא בהכרח תשמור על בלעדיות מינית.

זוגיות

מוגדרת כמערכת יחסים הדוקה הנוצרת בין שני אנשים (ויקיפדיה). בהגדרה זאת רב הנסתר על הגלוי, מאחר שהיא כללית מאוד ומעורפלת מאוד. השאלה הנשאלת כיצד יוצרים קשר הדוק הכולל חיי שיתוף ויחסים זוגיים. וכן כיצד מצמצמים את הפער הגדול בין ההגדרה תיאורטית לבין ההגדרה המעשית שבאה לידי ביטוי ביחסי בני הזוג.

את הזוגיות הזאת בונים שני אנשים בעלי שוני אישי שצריכים ליצור שיתוף שיביא בחשבון את כל המרכיבים האישיים של כל אחד מהם ושניהם ביחד. כך שזוגיות מהווה שלם הגדול מסך חלקיו מאחר שהחלקים המרכיבים את הזוגיות מקבלים משמעות אחרת.

bottom of page